Mitos buaya putih sudah sejak lama dipercaya oleh pendahulu kita. ...

Siluman ular ada di mana-mana ternyata. Beberapa di antaranya ada ...

Harimau Sumatra yang diberi nama Bonita dipercayai warga sebagai siluman ...