Dongeng Bahasa Jawa Singkat Kancil dan Pak Tani

Dongeng Bahasa Jawa Singkat Kancil dan Pak Tani
Timun untuk Kancil (garden.or)

Pak Tono lan kancil wiwit dino iku kerjo bareng ngrumati tanduran timun ning sawah. Nalikane panen, Pak Tono ora lali menehi timun kanggo kancil.

“Kancil, iki bagianmu amergo kowe gelem ngewangi aku njogo sawah,” Pak Tono ngewenehi timun sak keranjang kanggo kancil.

“Matur nuwun Pak Tono,” kancil banjur nampani timun.

“Iyo.. Sesuk-sesuk aku ewangi maneh yo!” jare Pak Tono.

“Nggih pak,” jawab kancil.

Kancil banjur mlebu ono njero alas kanthi ati bungah. Nggowo timun akeh.

Nah, begitu dongeng bahasa jawa singkat tentang kancil dan pak tani. Akhirnya mereka hidup rukun bersama dan saling membantu. Gak boleh mencuri ya gengs.Facebook Conversations


"Berita ini adalah kiriman dari pengguna, isi dari berita ini merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna"