Contoh-Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek, Jelas, dan Menarik

Contoh-Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek, Jelas, dan Menarik

Pernah nggak kalian ngelakuin pidato di depan banyak penonton? Mungkin, kalo pidato pake Bahasa Indonesia kalian bakal mudah bikin teksnya. Tapi, kalo pake Bahasa Jawa, kebanyakan dari kalian harus mikir dobel. Soalnya, pidato pake Bahsa Jawa itu lebih rumit dan kalian kudu hati-hati sama penggunaan kata. 

Nah, di sini, kalian akan melihat contoh-contoh pidato Bahasa Jawa pendek tapi menarik dan jelas. Nanti, kalian bisa jadikan sebagai inspirasi untuk bikin teks pidatonya.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek 1

Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek 1 pidato bahasa jawa (weddingandfunction.co.za)

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dumateng bapak kepala sekolah lan ibu guru ingkang kulo hormati.

Dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani.

Monggo kita ucap puja lan puji syukur dhumateng gusti Allah SWT ingkang sampun maringi karunia dumateng kita sedaya saenggo saged makempal kanthi lancar.

Hadirin ingkang kulo hormati.

Kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kangge nggantungaken urip menungsa. Saenggo, kita sedaya wajib njaga lingkungan supados bumi saged dados panggenan urip ingkang kapenak.

Hadirin ingkang kula hormati.

Kebersihan lingkungan yaiku salah sepindah cara kang apik kangge nyegah penyakit ingkang ngintai rikala musim udan. Sumonggo, kira sregep njaga kebersihan lingkungan.

Cekap semanten kula aturaken. Kula nyuwun pangapunten umpami wonten klenta-klentunipun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek 2

Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek 2 Pidato Bahasa Jawa (inspiration.samhoud.com)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dhumateng para bapak ibu ingkang kinormatan. Ing dinten niki sumangga kita ngaturaken syukur dhumateng gusti Allah SWT ingkang sampun maringi nikmat lan rahmat saenggo kita saget kempal wonten mriki kangge ngengeti pendidikan nasional.

Sanget perlu kita sedaya sumerapi pemerintah bangsa indonesia dan dalam kitabipun UUD 1945 sampun wonten program wajib belajar 9 tahun.

Wekdal nabi menika tasih gesang nempel wonten program lan perintah wajib belajar kagem umat. Perkara niku sedaya umat beliau saged dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan ingkang apa kang sedya. Boten dados umat ingkang bodo. Menika uga pengendakane nabi dalam riwayat ibnu abdil barr.

Pados ilmu niku tekan negeri cina mboten nopo-nopo. Ing agami Islam meniko, kita diwanti-wanti madosi ilmu kanti tebih.

Para hadirin ingkang kinurmatan. Ing dinten hari pendidikan nasional punika, monggo kita sedaya kula lan panjenengan ningkataken malih anggenipun kito pados ilmu, menika ilmu agami utawi ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubungan kaliyan gesang ing dunyo lan wonten ilmu ingkang kaliyan akhirat.

Cukup sementen sesorah ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kalepatan kula nyuwun agungeng pangapura.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.Facebook Conversations


"Berita ini adalah kiriman dari pengguna, isi dari berita ini merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna"