Contoh-Contoh Perkenalan Diri dalam Bahasa Jawa Krama, Bisa Dicoba!

Contoh-Contoh Perkenalan Diri dalam Bahasa Jawa Krama, Bisa Dicoba!

Bahasa Jawa mungkin bagi sebagian dari kita lebih rumit, dibandingin Bahasa Indonesia. Soalnya, Bahasa Jawa sendiri terdiri dari jawa krama dan ngoko.

Memperkenalkan diri pake Bahasa Jawa krama juga agak sulit karena kita kudu hati-hati dalam memilah kata-kata. Kalo kalian berencana buat perkenalan dalam Bahasa Jawa krama, yuk liat contoh-contohnya di bawah ini agar lebih paham.

Perkenalan dalam Bahasa Jawa Krama 1

Perkenalan dalam Bahasa Jawa Krama 1 memperkenalkan diri (wolipop.detik.com)

Assalamualaikum Wr.Wb.

Nami kula Andina. Kula lair wonten Semarang, rikala 28 Maret 2000. Umur kula sakniki sampun 19 tahun. Agami kula Islam. Griya kula wonten ing Perum Hijau Asri No. 10, Semarang.

Kula putra mbarep. Sederek kula wonten setunggal. Adik kula namine Rian. Asma bapak kula Suratman. Menawi ibu kula asmanipun Siti. Bapak kula ngasta wonten kantor pajak. Piyambakipun dados petugas security. Menawi ibu kula ngasta wonten SMA dados guru Matematika. 

Kula niku salah satunggaling murid wonten SMP 1 Harapan. Kula sakniki sampun kelas 9. Kula gadah kasenengan inggih menika nggambar. Kula gadah gegayuhan inggih menika dados dokter gigi. Kangge mawujudaken menika, kula kudu sregep sinau IPA lan sregep solat. Kula ugi gadah semboyan, inggih menika pantang menyerah lan terus sinau dados tiyang ingkang sae.

Cekap semanten tetepangan saking kula, matur nuwun. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Perkenalan dalam Bahasa Jawa Krama 2

Perkenalan dalam Bahasa Jawa Krama 2 perkenalan (merdeka.com)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sugeng enjing rencang-rencang sedaya. Tepangaken, nami Kula Reni Cintya, saged dipuntimbali Reni utawa Eni. Kula miyos ing Solo, 1 Januari 2000. Dadosipun, umur kula sakniki sampun 19 taun. Griya Kula ing Perum Peruri, Solo.

Kula saking SMP Harapan. Kula pingin milih SMA Semesta kangge nglanjutaken pendidikan kula. Amargi, SMA niki gadah kualitas kang sae lan cedak kalian omah griya kula.

Kula temen maos buku lan nyanyi. Kula ugi temen ndeleng drama korea kangge refreshing menawi wonten PR saking sekolah kang ndamel kula pegel fisik lan pikiran. Kula nggadah gegayuhan dados guru Bahasa Inggris.

Cekap semanten ndugi kula, matur nuwun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.Facebook Conversations


"Berita ini adalah kiriman dari pengguna, isi dari berita ini merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna"