Alvin Faiz menitipkan pesan kepada suami Larissa Chou, Ikram Rosadi.