Belum lama putus sama Jedar, Richard udah jalan-jalan sama cewek ...