Duta Sheila on 7 nyanyi di kondangan orang gengs. Kira-kira, ...