Latar legenda Rawa Pening adalah kisah Baru Klinthing yang terlahir ...